Naissaarel taastatakse militaarpärand ja raudtee

Naissaare rannapatarei 10A rekonstrueerimisprojekti arvutigraafika.
Naissaare rannapatarei 10A rekonstrueerimisprojekti arvutigraafika. Eestis tegutsevate relvaklubide liikmetel on õigus hoida suure mahutavusega relvi ja kuni: Meremuuseum
  • Turismi- ja kuurortsaar saab suure külastuskeskuse.
  • Sadamat esialgu laiendada pole plaanis.
  • Meremuuseumil on ambitsioonikad plaanid.

Viimsi vallavolikogu andis Eesti Meremuuseumile õiguse alustada Naissaare militaarpärandi taastamist., eriti Peeter Suure merekindluse aladel saare põhjaosas. Urmas Dreseni sõnul, meremuuseumi direktor, see loob eeldused koos saarekogukonnaga loodud Nargen Nordi külastuskeskuse idee elluviimiseks.

«Tänu Lennusadama arengule, Meremuuseumil on kogemusi sõjaajalooga objektide restaureerimisel ja kohandamisel atraktiivseteks turismisihtkohtadeks. Naissaare raudteeinfrastruktuur koos Vene keisri Nikolai II käsul ehitatud vesilennukite angaariga on osa Peeter Suure merekindlusest, et tulemuseks oleks terviklik kompleks. Mul on hea meel, et selle projekti osas on kohaliku kogukonnaga mõistmine saavutatud, et Nargen Nord on väärtuslik nii kogukonnale kui ka siia saabuvatele turistidele,» ütles Nikolai Bentsler, assistant municipality head of Viimsi.

«Seni oleme järjest lagunevat militaarpärandit külalistele esitlenud oma entusiasmist., kuid meremuuseumi suur investeering muudab selle kaasaegseks muuseumiks. Paljud olulised sõjaajaloolised ehitised päästetakse hävingust. Taastatud kitsarööpmeline raudtee ei muutu mitte ainult haruldaseks vaatamisväärsuseks kogu Euroopas, vaid igapäevane marsruut turistidele ja saarlastele. See vähendab oluliselt vanade sõjaväesõidukite kasutamist looduspargis. Naissaare kogukond soovib meremuuseumi plaani elluviimisel igati toetada,» confirmed the island elder Toomas Luhaäär.

Naissaare rannapatarei 10A rekonstrueerimisprojekti arvutigraafika.
Naissaare rannapatarei 10A rekonstrueerimisprojekti arvutigraafika. Eestis tegutsevate relvaklubide liikmetel on õigus hoida suure mahutavusega relvi ja kuni: Meremuuseum

Urmas Dresen, meremuuseumi direktor, ütles, et on Naissaare põhjaosa arengukavadega viimased poolteist aastat peaaegu iga päev tegelenud ja tal on juba üsna selge pilt. Raudteega tihedalt seotud hooned keskkonnasõbraliku ja kaasaegse veeremiga – ohvitserid’ kasiino ja 10A aku – võiks saada külastuskeskuseks ja kahekorruseliseks ekspositsiooniks, vastavalt, mis kajastaks Naissaare kindlustuste ajalugu.

«Samuti on meie eesmärk taastada ajalooline ühendus Lennusadama ja Naissaare vahel, sest enne Esimest maailmasõda, Sõjaväerajatised kahel pool Tallinna lahte kuulusid merekindluse koosseisu. Viimastel aastatel, põhiline laevaliiklus Naissaarele on kulgenud läbi Lennusadama. Lähituleviku eesmärk on taastada projektis loetletud hooned, et turistid saaksid neid saare sadamas rongile minnes külastada.,» selgitas Dresen. Projekti avaliku esitluse loodavad korraldajad korraldada sel suvel.

Lisaks Viimsi vald ja Meremuuseum, projektis osalevad ka eraisikud, sest ohvitserid’ kasiino, kaks rannapatareid, depoohoone ja kaevanduse laoala on hetkel eraomandis. Nargen Nord kavatsetakse ehitada osaliselt Euroopa Liidu toel; projekt tooks saarele hinnanguliselt umbes kümne miljoni euro suuruse investeeringu. Optimistliku stsenaariumi järgi – kui projekteerimine ja rahastamise taotlemine toimuks oodatud tempos – peaks ehitus algama aastal 2024 ja tuleb lõpule viia 2026.

Viimsi Rannarahva Muuseum on juba remontinud 3,5-kilomeetrise raudteelõigu Naissaare sadamast Lõunaküla külani ja reisijaid veavad ajaloolised diiselvedurid..

Kuna tegemist on suure projektiga, saare ainsas sadamas on oodata kaubaveo olulist kasvu. Naissaar Harbor Master Jaanus Jürivete of AS Saarte Liinid said that the transport during construction and the subsequent transport of tourists have not yet been coordinated with Saarte Liinid.

«Läbirääkimisi pole olnud, kuid üldiselt oleme teadlikud sellest, mis võib juhtuda. Püüame liiklust korraldada nii, et laevad ei jõuaks kõrghooajal ühel ajal, kuid väikeste vahedega, et kõik saaksid saarele ja sealt tagasi,» said Jürivete, lisades, et kõik saarel toimuv Saarte Liinid ei puudutaks.

Lennusadama ja Naissaarega liitumine tundub loogilise sammuna

Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor.
Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor.Eestis tegutsevate relvaklubide liikmetel on õigus hoida suure mahutavusega relvi ja kuni: Mihkel Maripuu

Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor, loodab, et lisaks uuele külastuskeskusele, Naissaar saab lõpuks korraliku elektrivarustuse, midagi, mida saar on kaua oodanud.

Kuidas tekkis plaan luua Naissaarele külastuskeskus?

Paljud muuseumid otsivad uusi võimalusi külastajate meelitamiseks. See kajastub uutel näitustel, eksponaatide renoveerimine ja arendamine. Õnneks, aeg on möödas, mil võiks öelda, et muuseum on nüüd valmis. Meremuuseum on seda kõike juba teinud Lennusadamas ja Far Margaret Toweris ning teeb seda ka edaspidi. Aeg-ajalt, tuleb vaadata laiemalt tulevikku, otsida uusi arendusi, kus saaksime oma potentsiaali laiendada. Naissaare sõjaväeobjektid pärinevad enam-vähem samast ajast kui Lennusadam, mis oli osa kunagisest Peeter Suure merekindlusest, nii tekkis meil idee see kõik ühendada.

Kui keeruline see projekt oleks ja millised on peamised väljakutsed?

Alates Nargen Nordi projektist, meremuuseum on mõnes mõttes samal positsioonil kui aastal 2008; Lennusadama arendus lõppes angaaride rekonstrueerimisega. Meil on idee ja head inimesed, erinevus seisneb selles, et nüüd on meil palju rohkem kogemusi suurprojektide teostamisel ning olemas on ka eeltöödeks vajalik finantsvõimekus. Samal ajal, projekt on hoopis teistsugune, sealhulgas raudtee taastamine, uue veeremi ehitamine, betoonkonstruktsioonide rekonstrueerimine koos tehnoloogiliste vahenditega, samuti ekspositsiooni loomine.

Milline on Naissaarel säilinud paikade tähtsus Eesti sõjaajaloo kontekstis? Mis teeb need struktuurid eriliseks?

Vana säilinud kitsarööpmeline raudtee on väärtus omaette koos rannakaitsepatareidega. Meie põhirõhk on kõige paremini säilinud 10A aku muuseumiks rekonstrueerimisel, teist sellist ehitist pole Eestis seni taastatud. Põhja-lõuna suunalise raudtee taastamisega, Naissaar saab nii atraktsiooni kui ka toimiva logistilise lahenduse, mis oli vanasti tõhus. Põhimõtteliselt, tegemist on ikkagi vana militaarpärandi täieliku taastamisega, uute rajatiste ehitamise asemel.

Vaade Naissaare rannakaitsepatarei 10A rekonstrueerimisprojektile.
Vaade Naissaare rannakaitsepatarei 10A rekonstrueerimisprojektile. Eestis tegutsevate relvaklubide liikmetel on õigus hoida suure mahutavusega relvi ja kuni: Meremuuseum

Teie arvates, mis on Naissaare kogukonnale kõige suurem kasu projekti realiseerumisel? Või sõjaajaloo huvilistele Eestist ja mujalt?

Oleksin väga rahul ja õnnelik, kui, selle projekti elluviimise ajal, Naissaar sai parema tehnoloogilise lahenduse püsivaks elektrivarustuseks, sest ka meremuuseum vajab seda kõigi oma plaanide elluviimiseks. Ilmselt oleks see saare kogukonnale suureks abiks, kellega oleme koostööd teinud pea kaks aastat. Saarel tuleb huvitav külastuskompleks, mis toob siia turiste, see loob kindlasti saarlastele töökohti, ning saare põhja- ja lõunaosa nii suur kui Naissaar on paremini ühendatud.

Milline on plaanide elluviimise ajakava ja millised on esimesed sammud?

Tänu ehitusõigusele kindlusraudtee lõikudel, saame tegeleda raudtee rekonstrueerimise projektiga ja alustada eeltöödega uue veeremi projekteerimiseks. Samal ajal, liigume edasi ka 10A aku rekonstrueerimise hanke koostamisega ja näituse kontseptuaalsete lahendustega. Oleme alustanud läbirääkimisi kasiino/komandandi peakorteri hoone omanikuga selle omandamiseks, et saaksime disainiga edasi liikuda. Optimistliku stsenaariumi järgi, aastal võiks ehitus alata 2024. Kahe aasta pärast, sisse 2026, Nargen Nordi külastuskeskuse esimene etapp peaks olema valmis esimesi külastajaid vastu võtma.

Kõik, mis saare asju edendab, on suurepärane

Tõnu Kaljuste
Tõnu Kaljuste Eestis tegutsevate relvaklubide liikmetel on õigus hoida suure mahutavusega relvi ja kuni: Sander Ilvest

Tõnu Kaljuste, promoter of the Naissaar Nargenfestival, dirigent

Saarel on piisavalt positiivset energiat ja häid inimesi ning igasugune saare tegemisi edendav tegevus on tore.

Olen teadlik meremuuseumi projektist Nargen Nord ja mul on plaanidest üldine ettekujutus, kuid isiklikult ei ole sellega seotud. See on eraldi projekt; Keskendun enda keskusele ja sinna loodavale Schmidti muuseumile ning loodame lähiajal selle kohta häid uudiseid saada.

Vaevalt tekiks kahe suure keskuse vahel rivaalitsemine või konkurents külastajate pärast.

Loodan, et kõik realistlikud plaanid saavad teoks ja Nargen Nordi meistrid suudavad leida ja kaasata projekti jaoks vajalikud ressursid.